Versiuni anterioare ale politicii BT Direct I.F.N. S.A. privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal